Knienetwerk

Het Knienetwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten gespecialiseerd in (complexe) knie gerelateerde problemen in de regio Noord-Brabant.

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan patiënten met knieproblemen, waarbij landelijke richtlijnen en evidence based handelen de leidraad vormen. De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale zorgketen rondom knie gerelateerde problemen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten. De patiënt met zijn gerichte hulpvraag staat daarbij centraal, waarbij de zorg in principe wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt.

Meer informatie: www.knienetwerk.com

Schoudernetwerk

Het Schoudernetwerk bestaat uit orthopedisch chirurgen & schouderfysiotherapeuten welke zijn gespecialiseerd in de behandeling van schouderblessures en revalidatie na schouderoperaties binnen de regio Noord-Brabant.

Het doel van het Schoudernetwerk Noord-Brabant is de kwaliteit van onderzoek, behandeling en begeleiding van patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Dit willen de leden van het Schoudernetwerk bereiken door op een vooruitstrevende wijze evidence based te handelen.

Het Schoudernetwerk Noord-Brabant hecht grote waarde aan samenwerking met andere beroepsgroepen. Deze samenwerking is van belang voor het optimaliseren van de communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen. Door te werken met een duidelijke behandelwijze wil het netwerk aan orthopedisch chirurgen, huisartsen, radiologen en patiënten duidelijk maken welke specifieke zorg schouderpatiënten van het netwerk kan verwachten.

Meer informatie: www.schouderfysiotherapie.nl

Echonetwerk

Echo Netwerk Brabant wordt gevormd door fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in musculoskeletale echografie (echografie van het bewegingsapparaat) in Noord-Brabant.

Er wordt binnen het Echo Netwerk Brabant samengewerkt op het gebied van:

  • kwaliteit
  • communicatie naar huisartsen en medisch specialisten.

Wat is echografie?

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van ultrageluidsgolven.De ultrageluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een transducer die over de huid wordt bewogen. De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. Deze worden door de transducer opgevangen en vervolgens worden de signalen door een computer in beelden omgezet. Echografie wordt al vanaf 1960 toegepast. Tot nu toe zijn er geen nadelige effecten van het gebruik gemeld en kan het dus een veilige onderzoeksmethode genoemd worden.Met echografie, of beter gezegd MSU (MusculoSkeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor is de echografist in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen en de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort.


Enkele voorbeelden van aandoeningen die met echografisch onderzoek goed in beeld te brengen zijn; afwijkingen aan de achillespees, een tenniselleboog, verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond het schoudergewricht), een hielspoor of een slijmbeursontsteking.

Meer informatie: www.echonetwerkbrabant.nl

Oncologienetwerk

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dit heeft forse gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Echter krijgen veel mensen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling, die het herstel kunnen vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen en als coach in dit proces functioneren.

Meer informatie:  www.fyneon.nl

Contactgegevens

Adres

Backelandt Fysiotherapie
Amarantstraat 70
5044RL Tilburg

Telefoon

013 – 467 13 54

E-mailadres

info@backelandtfysiotherapie.nl